FIRE Movement

Staat voor Financial Independence, Retire Early. De FIRE Movement komt langzamerhand vanuit Amerika deze kant op. Het draait erom om vroegtijdig met pensioen te gaan. Eerder dan je pensioengerechtigde leeftijd.

Lees verder